Predtým ho poznali len na juhu Európy. Výnimočne sa objavilo aj v Maďarsku, od roku 2015 sa objavuje v Nemecku. Teraz je ale už aj v Českej republike. Reč je o zabijakovi, ktorý sa odborne volá Hyalomma marginatum. Čo všetko môže človeku urobiť?

Hyalomma marginatum. Takto sa nazýva obrovský členovec, ktorý môže na človeka prenášať nebezpečnú chorobu – krymsko-konžskú hemoragickú horúčku, ktorá sa na ľudí prenáša z kliešťov a zvierat. Hoci zatiaľ ochorenie nedosiahlo epidemický rozmer, v prípade prepuknutia vírusovej hemoragickej horúčky by podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) obavy boli na mieste.

Kliešť, ktorý je päťkrát väčší ako kliešť všeobecný, sa bežne vyskytuje na juhu a východe Európy, ale teraz sa prekvapivo objavilo aj v Česku, a to hneď na troch miestach. Doniesli ho sem zrejme sťahovavé vtáky. Vedci žiadajú obyvateľov, aby ich o výskyte informovali a prípadne poslali vzorky.

Článok pokračuje na ďalšej strane…