Nie je to len Vanga a Nostradamus, kto ľudstvu predpovedal hocikedy aj dosť drsnú budúcnosť. Sibyla Weiß, mala mnoho proroctiev a jedno z nich sa aktuálne týka Prahy.

Naozaj sa jej proroctvo môže naplniť? Voči predpovediam budúcnosti a ďalším proroctvám, ktoré sa týkajú vývoja ľudstva na Zemi, sú mnohí skeptickí.

Na druhú stranu sa ale všeobecne vie, že mnoho z nich naozaj vyšlo, a tak je možno naporúdzi nebrať všetko na ľahkú váhu a trochu spozornieť.

Článok pokračuje na ďalšej strane…