Olma oznámila, že sťahuje z predaja mlieko v PET fľašiach. Z dôvodu technickej poruchy na zariadení došlo ku kontaminácii. 

„V rámci vlastnej kontroly výrobcu bola zistená mikrobiálna kontaminácia uvedených výrobkov. Mlieko vykazuje netypickú vôňu a chuť. U citlivých jedincov môže mlieko po požití spôsobiť zažívacie ťažkosti.

Žiadame všetkých zákazníkov, aby toto dôležité upozornenie vzali na vedomie a vyššie uvedené výrobky ďalej nekonzumovali, „citoval Lidl oznámenie od spoločnosti Olma.

„V prípade, že ste uvedený výrobok zakúpili, môžete ho vrátiť do akejkoľvek predajne Lidl. Peniaze Vám samozrejme budú vrátené aj bez predloženia pokladničného dokladu. Alternatívne je možné mlieko reklamovať priamo u spoločnosti Olma, a.s.

Sťahovanie sa týka týchto výrobkov:

Článok pokračuje na ďalšej strane.