Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal oznámenie o stiahnutí známeho lieku na vysoký krvný tlak, na liečbu po infarkte a zároveň určeného pre pacientov s diabetom mellitus (cukrovkou) druhého typu.

Dôvodom tohto kroku má byť výrazný nedostatok v kvalite daného liečiva.

Pacientom, užívajúcim spomínaný liek, však akútne nebezpečenstvo nehrozí, pričom náhle prerušenie liečby sa určite neodporúča.

Je ale nutné, aby do jedného mesiaca navštívili svojho ošetrujúceho lekára, ktorý im následne predpíše inú vhodnú liečbu z dostupných náhrad.

Článok pokračuje na ďalšej strane.