Existujú predmety s významom, ktoré sú viac ako len šperk. Patria k nim talizmany, špeciálne kamene, symboly ako kríž a ruženec.

Talizmany a amulety sú, hádam, tak staré ako ľudstvo samo. Už od pradávna ľudia verili v silu neživých predmetov, ktoré si uväzovali na krk, na ruku, neskôr nosili vo vrecku či v peňaženke.

Nevedno či silou našej samotnej mysle a presvedčenia, či skutočne ich magickou mocou, talizmany majú skalopevné miesto v našich životoch. Dnes sú bežne dostupné k zakúpeniu ako cez internet, tak v rôznych špecializovaných obchodoch alebo i len tak, na tržniciach.

Ak si myslíte, že amulety sú len nástrojom pohanských náboženstiev, mýlite sa. Tak ako je to vo väčšine prípadov, i v oblasti amuletov a talizmanov, sa náboženstvá prekrývajú a i pohanské amulety zasahujú do kresťanského sveta.

Článok pokračuje na ďalšej strane.