Na východnom Slovensku rómovia dostali pred 5 rokmi nové byty. Za tieto byty sa obec zadĺžila na 30 rokov! Ako však býva zvykom, tieto byty zdevastovali. Starosta po vyostrenej hádke rázne zakročil!

Na sídlisku Strelníky v Letanovciach pri Spišskej Novej Vsi prežívajú rušné obdobie. Pred 5 rokmi im na 30 ročný dlh starosta zabezpečil nové bývanie.

A to hneď nové sídlisko s novými bytovkami, ako náhradu za nelegálne obydlia. Ako sa dalo čakať, sľub nedodržali a za 5 rokov tieto nové bytovky totálne zdemolovali.

Na stavbu tohto nového sídliska obec získala financie zo Štátneho fundu rozvoja bývania. Obrovskú sumu poňazí starosta zobral ako obecný úver na neuveriteľných 30 rokov!

Skoro 100 mnohočlenných rodín sa nesprávalo podľa dohody. Starosta vykonal po 5 rokoch kontrolu, ktorá priniesla otrasné výsledky:

Pokračovanie na druhej strane.