Alexia má okamžite nastúpiť do krízového centra a nielen to. Po pol roku, kedy má byť dievča zverené do starostlivosti otca, nie je isté, či matka dcéru vôbec uvidí. “ Súd dospel k záveru, že je teraz predčasné rozhodovať o styku maloletej s matkou od 1. júla 2020. Z dokazovania vyplynulo, že vzťah maloletej s otcom bude potrebné prehĺbiť ,“ uviedol v rozsudku sudca.

Súd tak nedáva matke dievčaťa rovnaké práva, aké mal až doteraz otec Alexie. Je totiž úplne na ľubovôli otca, či mame umožní s dcérou styk. Otcovi dievčaťa tak nebudú hroziť žiadne sankcie, keď mamu za dcérou nepustí! Matka pritom za každú neuskutočnenú schôdzku dostávala pokuty po piatich tisícoch českých korún.

Čo chce dieťa, nie je pre súd dôležité
Sudca tiež zdôvodnil, prečo vôbec nevypočul Alexia. „Jej verbálne oznamované stanoviská sú odvolaciemu súdu dlhodobo známe, ale nie je možné k nim prihliadať vzhľadom k pôsobeniu matky na neplnoletú. Treba upozorniť na to, že názor maloletej nie je pre rozhodnutie súdu jediným kritériom, ako sa matka zrejme mylne domnieva, “ vysvetľuje sudca.

Sudca nerešpektuje prevádzkovú dobu centra
Aby toho nebolo dosť, sudca ponechal vo verdikte termíny, kedy môžu obaja rodičia Alexie v krízovom centre navštevovať. „Styk otca s neplnoletou je stanovený na každú sobotu od 13 do 16 hodín, matky každú nedeľu od 13 do 16 hodín,“ uvádza sudca.

Lenže! Rovnako ako je názor Alexie pre sudcov nepodstatný, nezaujímal sa ani o prevádzkovú dobu krízového centra. To pritom jasne odkázalo: “ Nemôžeme zabezpečiť takú intenzitu kontaktov a už vôbec nie cez víkendy, kedy je v centre obmedzený počet pracovníkov. Navrhujeme styk každého z rodičov len dve hodiny za 14 dní a v pracovných dňoch, „poslalo centrum k súdu svoje vyjadrenie.

Ako sudca v závere uvádza, tak proti tomuto rozsudku nie je prípustné dovolanie. Zúfalá mama dievčatka sa napriek tomu nevzdáva. “ Právnička podá ústavnú sťažnosť ,“ povedala Blesk.cz Ajka.

Trest za nelásku
Dôvodom takéhoto rozsudku je to, že súd dospel k záveru, že matka bráni styku dievčaťa s otcom. To ale vyvrátili na súde renomovanej psychologičky a psychiatričky – detská psychiatrička Alžbeta Močiliaková a klinická psychologička Jitka Novotná -, ktoré sa zhodli: »Matka dievčaťu nijako nebráni, práve naopak, snažila sa dcéru vždy motivovať, aby sa s ním stretla, ale dievča má z otca strach. «

FOTOGALÉRIA: