Na Slovensku, tak za včerajší deň pribudlo 274 testov, z toho 1 pozitívnych ľudí.

Z ochorenia COVID-19 sa na Slovensku doteraz vyliečilo 1368 ľudí, za včerajší deň pribudlo 2 vyliečených pacientov.

Prehľad potvrdených prípadov:

4. fáza
Platnosť nariadenia od: od 20.05.2020
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Čo sa uvoľní v 4. fáze?

4. fáza uvolňovania opatrení
Aktualizované 26. mája 2020

Platnosť nariadenia od: od 20.05.2020
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva a priaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku sa okrem prevádzok otvorených počas 1., 2. a 3. fázy uvoľňovania otvárajú ďalšie prevádzky, služby, priestranstvá a hromadné podujatia. Za účelom lepšej informovanosti uvádzame všetky aktuálne záväzné informácie o uvoľňovaní v 4. fáze.

NAJVÝZNAMNEJŠIE ZMENY
Všetky prevádzky (predajne, obchody, služby) majú na výber z 3 možností, ako po otvorení splniť platné opatrenia.

Prevádzky verejného stravovania môžu byť pre uzavretú spoločnosť otvorené aj po 22:00 (napríklad v prípade osláv či svadieb). Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovať zoznam účastníkov po dobu 30 dní od konania akcie.

Povinný sanitárny deň v nedeľu sa netýka kín, divadiel, taxislužieb, autoškôl, stánkov ambulantného predaja a turistických informačných centier, ktoré môžu byť v nedeľu otvorené.

Rozširuje sa možnosť krátkodobo vycestovať do ôsmich krajín v zahraničí bez povinnej karantény a negatívneho testu na COVID-19 pri návrate z 24 hodín a na 48 hodín.

Obchody, prevádzky a služby
Otvárajú sa všetky obchody, služby a obchodné centrá (bez detských kútikov), okrem:

prírodných a umelých kúpalisk,
telovýchovno-športových zariadení,
zariadení pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku,
prevádzok poskytujúcich služby wellnessu (sauny, vírivky, kúpele, zábaly), hydromasáži a ďalších mokrých procedúr(napr. ichtyoterapia, hirudoterapia), soľných jaskýň, kryokomôr,
fitness centier,
vnútorných verejných priestorov zoologických a botanických záhrad,
prevádzok zábavného charakteru (napr. kasína),
zariadení poskytujúcich sociálne služby.
Čo ďalšie môže byť otvorené?
prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára,
vonkajšie športoviská bez otvorených šatní a spŕch,
vnútorné športoviská na účely tréningov pre športové kluby,
umelé kúpaliská (plavárne) na účely tréningov pre športové kluby,
zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení,
školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva),
zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti alebo seniorov,
zariadenia, v ktorých sa prevádzkuje individuálne vyučovanie s jedným žiakom.

Čo môže byť otvorené aj v nedeľu?
Na základe opatrenia č. OLP/4362/2020 (PDF, 97 kB) zo dňa 26. mája 2020 môžu byť od 27. mája 2020 opäť otvorené:

turistické informačné kancelárie,
prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných kultúrnych predstavení,
ambulantný predaj,
prevádzky taxislužieb,
prevádzky autoškôl.
Prevádzky, ktoré môžu byť aj naďalej v nedelu otvorené
Na tieto prevádzky a obchody sa nevzťahuje nariadenie vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov (sanitárny deň), musia však stále dodržiavať všeobecné hygienické opatrenia pre otvorené prevádzky.

Upozornenie
Nákupné časy od 9.00 – 11.00 hod. v predajniach potravín a drogérie sú vyhradené iba pre osoby nad 65 rokov.