Ako skončí svet? Gigantická prílivová vlna, zrážka Zeme s asteroidom, smrteľná pandémia, vplyv klimatických zmien alebo snáď jadrová vojna? Viacerí vedci varovali, že sa blíži koniec sveta, ako ho poznáme, spájajú ho práve s klimatickými zmenami.

O úplnej apokalypse, ktorá má zničiť svet, hovorí aj stáročné proroctvo, mnohé z nich zánik ľudstva vidia práve v roku 2020. Čo o nastupujúcom roku hovorí prorok z 12. storočia? Čo Nostradamus alebo súdobí americkí veštci? A čo roku 2020 predpovedali Nikola Tesla alebo Thomas Edison?

1. Koniec sveta podľa sv. Malachiáša

Koniec sveta môže v roku 2020 nastať napríklad podľa proroctva svätého Malachiáša, ktorý podľa legendy v roku 1139 po návšteve u vtedajšieho pápeža Inocenta II. vyslovil 112 krátkych predzvesťou o pápežovi. Číslo 112 je pre jeho predpoveď nesmierne dôležité, 112. pápež počítaný od Celestína II. bude totiž posledným pápežom pred koncom sveta.

Svätcovho slová sa už naplnili
Keď sa medzi pápeža započítajú aj všetci vzdoropapežovia, 112. svätým otcom je práve súčasný pápež František, ktorého sv. Malachiáš vo svojom proroctve nazýva Petr Rímsky.

„Počas extrémneho prenasledovania svätej rímskej cirkvi bude sedieť na stolci Petrus Romanus (Petr Rímsky), ktorý bude pásť svoje stáda uprostred mnohého súženia; po ich skončení bude mesto na siedmich pahorkoch zničené a obávaný Sudca bude súdiť svoj ľud. Koniec, “ uvádza sv. Malachiáš.

Článok pokračuje na ďalšej strane.