Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v zastúpení ministra Branislava Gröhlinga dnes informovalo o maturitných skúškach. Externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 sa zrušila ešte v januári. Ako to nakoniec bude s ústnou a písomnou formou?

Niektoré nariadenia vydal minister Gröhling ešte v januári. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa mala pôvodne uskutočniť v termíne od 12. apríla.

Ústna forma internej časti mala byť v termínoch od 17. mája. K termínu konania a podmienkam realizácie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, teda slohovej práce, sa malo vyjadriť aj konzílium odborníkov a epidemiológov.

Druhá vlna koronavírusu zasiahla krajinu viac, ako sa čakalo. Ministerstvo školstva sa snažilo, aby študentom a zamestnancom čo najskôr umožnilo návrat do škôl. Podarilo sa to aj vďaka prednostnému očkovaniu. Školy postupovali celý čas mimoriadne zodpovedne. Epidemiológovia však ešte stále neschválili otvorenie mnohých internátov.

Článok pokračuje na ďalšej strane.