Potravinoví inšpektori pri svojich kontrolách narazili na výrobky s nebezpečným obsahom. V surovinách našli karcinogény, ktoré môžu spustiť rakovinu. Nariadili ich stiahnutie z trhu. Kúpili ste ich aj vy?

Vo výrobku bolo zistené prekročenie maximálneho povoleného množstva karcinogénu.

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR upozorňuje na nevyhovujúci výrobok. Ide o kakao značky Mánya, v ktorom bolo zistené nadlimitné množstvo benzo(a)pyrénu a sumy PAU4 (polycyklické aromatické uhlovodíky).

„V analyzovanej vzorke bolo potvrdené prekročenie najvyššieho prípustného množstva benzo(a)pyrénu- 42,7 µg/kg (max 5,0 µg/kg) a sumy PAU4- 233,3 µg/kg (max 30,0 µg/kg),“ upozorňuje ŠVPS SR na svojej stránke.

Článok pokračuje na ďalšej strane.