V rámci úradnej kontroly potravín bola v diskontnom sklade potravín v obci Haniska odobratá vzorka výrobku „Kakaový prášok so zníženým obsahom tuku“, 100g, DMT 28.6.2022, krajina pôvodu Čína.

Benzo(a)pyrén je aromatická organická látka, ktorá vzniká pri horení organického materiálu. Je silne karcinogénna a mutagénna.

Inšpektori nariadili zákaz predaja výrobku, stiahnuť výrobok z trhu a informovať spotrebiteľov.