Aby ste zistili číslo svojej duše, musíte v tabuľke nájsť deň, kedy ste sa narodili. V stĺpci vedľa potom nájdete svoje číslo duše. Ďalej v texte si môžete prečítať jeho popis…

Znalosť významu čísla duša môže byť pomôckou pri voľbe správneho povolania alebo pri prijatí iných rozhodnutí.

Čo znamená číslo duše – popis.

Číslo duše 1.

Jednička je číslo impulzívneho človeka, orientovaného na vysoké ciele. Hýbe ním individualizmus a ten je tiež určitým impulzom k rokovaniu. Keď si stanovuje cieľ, nedokážu ľudia s číslom jedna zmeniť smer a neochvejne smerujú vpred. Neznesú pri tom žiadne obmedzovanie a akékoľvek prekážky odstraňujú, akonáhle sa len objaví na obzore. Jedničky sú nebojácni vodci, vytrvalí a rozhodní.

Číslo duše 2.

Symbol človeka pokojného v správaní i konaní. Človeka mierneho a taktického, ktorý vie hľadať a nachádzať kompromisy a nestráca sebevládu. Pôsobia v ňom dve protikladné založenia. Ich protiváha sa ustavične vyrovnáva, čo mu umožňuje zachovať pokoj a rovnováhu. Bližšie mu bude rola poradcu alebo projektanta, než výkonného pracovníka.

Článok pokračuje na ďalšej strane…