Toto je proroctvo Mitar Tarabic, jedného z mála svetovo preslávených prorokov, ktorí mali vízie priekopníckych udalostí vo svete. Srbské predpovede sa opakovane ukázali ako presné.

Predpovede o tretej svetovej vojne sa vo výpovediach veštcov objavujú pomerne často. Najslávnejší poľský jasnovidec Krzysztof Jackowski totiž predpovedá ďalšiu vojnu!

Mitar Tarabić vedel, že nás na konci 19. storočia čaká tretia svetová vojna. Negramotný roľník zo srbskej dediny Kremna veľmi presne predpovedal osud svojej vlasti. Mal pravdu tiež ohľadom dvoch svetových vojen. Srb tiež oznámil konflikt tretieho sveta. Nešpecifikoval však, kedy to začne.

Zdieľal svoje vízie so svojím krstným otcom, miestnym pravoslávnym kňazom Zacharym Zacharicem.

Článok pokračuje na ďalšej strane.